infolex.hu (INFOLEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az infolex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely szolgáltatóról; a szerződés alakiságáról; a kellék-,termékszavatosságról; a jótállásról; a panaszkezelés módjáról; a várható kiszállítási határidőről; az elállási jogról; az online vitarendezési platformról; valamint a békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: infolex.hu (INFOLEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7623 Pécs, Tompa M. u. 47.
Telefonszám: 72/215-536
Nyilvántartási szám: -------------------------
Cégjegyzékszám: 02-09-069883
Adószám: 13426459-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.infolex.hu
Vállalkozás közismert neve:
infolex.hu (INFOLEX Kft.)
Ügy tárgya:
Az infolex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely szolgáltatóról; a szerződés alakiságáról; a kellék-,termékszavatosságról; a jótállásról; a panaszkezelés módjáról; a várható kiszállítási határidőről; az elállási jogról; az online vitarendezési platformról; valamint a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.15. - 2021.08.15.
Határozat száma:
BA-04/001/00333-3/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdés, Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés. i) pontját; Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés. h), i), m), v), w) pontjait; Ektv. 4.§ h) pontját, 5. § (2) bekezdés. b) pontját; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont