eurobeat.hu (Ezüst Harkály Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az eurobeat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kötelező automatikus visszaigazolás időtartamáról és az ajánlati kötöttség alóli mentesülésről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a panaszkezelés módjáról, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeiről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási nyilatkozat-mintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eurobeat.hu (Ezüst Harkály Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2030 Érd, Gergely utca 17/A
Telefonszám: 06-70-230-5830
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-166261
Adószám: 24724775-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.eurobeat.hu
Vállalkozás közismert neve:
eurobeat.hu (Ezüst Harkály Kft )
Ügy tárgya:
Az eurobeat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kötelező automatikus visszaigazolás időtartamáról és az ajánlati kötöttség alóli mentesülésről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a panaszkezelés módjáról, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeiről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási nyilatkozat-mintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.22. - 2021.08.22.
Határozat száma:
PE-06/01/00012-1/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) a), Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. h), i) v) és w) pont; 15. § (1)-(2), 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont