uleshuzatshop.hu (Győri József egyéni vállalkozó): Az uleshuzatshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a békéltető testületről, illetve nem egyértelműen tájékoztatott a webáruház üzemeltetőjére vonatkozóan. Hiányosan tájékoztatott az elállási joggal és a jótállással kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: uleshuzatshop.hu (Győri József egyéni vállalkozó)
Székhely: 7766 Kiskassa, Petőfi utca 77.
Telefonszám: +36 (70) 307-62-66; +36 (72) 238-700
Nyilvántartási szám: 40891481
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66917807122
Honlapjának elérhetősége: www.uleshuzatshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
uleshuzatshop.hu (Győri József egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az uleshuzatshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a békéltető testületről, illetve nem egyértelműen tájékoztatott a webáruház üzemeltetőjére vonatkozóan. Hiányosan tájékoztatott az elállási joggal és a jótállással kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.10. - 2021.09.10.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00063-2/2019 ([Baranya] Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1) bek, 6.§ (1) bek. g) pontja; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. i), w) pontjai; Ektv. 4.§ d), h) pontjai, 5.§ (2) bek. b) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont