lampacenter.hu (Horányi Lámpacenter Korlátolt Felelősségű Társaság): A lampacenter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, iktatásról, utólagos hozzáférhetőségéről, lehetséges nyelveiről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, elállási jogról, valamint arról, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül-e.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lampacenter.hu (Horányi Lámpacenter Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7030 Paks, Dózsa György utca 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-001238
Adószám: 10590416-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.lampacenter.hu
Vállalkozás közismert neve:
lampacenter.hu (Horányi KFT)
Ügy tárgya:
A lampacenter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, iktatásról, utólagos hozzáférhetőségéről, lehetséges nyelveiről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, elállási jogról, valamint arról, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül-e.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.11. - 2021.09.11.
Határozat száma:
TO-04/FO/00422-7/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11.§ (1)524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2); bekezdés a), h), v), w), m), n), i), j), k) pontjai, 12.§ (2) ;Fgytv. 15.§ (1)-(2), 16.§ (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont