ingyom-bingyom.hu (Tóth Eszter egyéni vállalkozó): Az ingyom-bingyom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek eladási- , és egységáráról, a szállítás költségeiről és feltételeiről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ingyom-bingyom.hu (Tóth Eszter egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 115.
Telefonszám: +36 30 531 6307
Nyilvántartási szám: 33833610
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66320618127
Honlapjának elérhetősége: www.ingyom-bingyom.hu
Vállalkozás közismert neve:
ingyom-bingyom.hu (Tóth Eszter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ingyom-bingyom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek eladási- , és egységáráról, a szállítás költségeiről és feltételeiről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.19. - 2021.09.19.
Határozat száma:
FE-08/FO/00525-11/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
: Ektv. 5. § (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 1.§ (4) bek. , 11. § (1) bek. h), i), m), n), w), pontjai, 20. § (2)-(3) bek., 23. § (3) bek., 25. § , Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont