divatstilus.hu (Balogné Bíbok Emőke egyéni vállalkozó): A divatstilus.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a szavatosságról, jótállásról, nem megfelelően tájékoztatott a szállítás feltételeiről, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: divatstilus.hu (Balogné Bíbok Emőke egyéni vállalkozó)
Székhely: 5900 Orosháza, Dózsa György utca 31.
Telefonszám: +36 30/5148835
Nyilvántartási szám: 50010004
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67293809124
Honlapjának elérhetősége: www.divatstilus.hu
Vállalkozás közismert neve:
divatstilus.hu (Balogné Bíbok Emőke egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A divatstilus.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a szavatosságról, jótállásról, nem megfelelően tájékoztatott a szállítás feltételeiről, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.19. - 2021.09.19.
Határozat száma:
BE-02/10/99-5/2019.(Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont Fttv. 3. § (5) bek.; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.25.) Kr. 11. § (1) bekezdés h) i), l), m), n), v) pont; 11. § (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont