baranyagumi.hu (BARANYA GUMISZERVÍZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG): A baranyagumi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibákkijavításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kiszállítási határidőkről, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: baranyagumi.hu (BARANYA GUMISZERVÍZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG)
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 2/1.
Telefonszám: +36 72/239-404
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-064710
Adószám: 11543039-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.baranyagumi.hu
Vállalkozás közismert neve:
baranyagumi.hu (BARANYA GUMISZERVÍZ KFT.)
Ügy tárgya:
A baranyagumi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibákkijavításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kiszállítási határidőkről, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.03. - 2021.10.03.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/171-3/2019 (Baranya] Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5.§ (2)bek. a), b), c), d) pontja; Korm. rendelet 1.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. h), i), m), n), v), w) pontja, 20.§ (3) bekezdés, 22.§ (1) és (3) bekezdés, 23.§ (1) és (3) bekezdés, 24.§ (1) bekezdés és a 25.§; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdés; Fttv. 6.§ (1) bek. i) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont