d-m.hu (DANUBIUS-MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A d-m.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, az egységárról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott a panaszkezelésről, a szállítási költségekről és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: d-m.hu (DANUBIUS-MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2890 Tata, Kocsi út 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-001246
Adószám: 10263703-2-11
Honlapjának elérhetősége: www.d-m.hu
Vállalkozás közismert neve:
d-m.hu (DANUBIUS - MARKET Kft.)
Ügy tárgya:
A d-m.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, az egységárról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott a panaszkezelésről, a szállítási költségekről és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.03. - 2021.10.03.
Határozat száma:
KE-06/FV/00053-/2019 (Komárom-Estergon Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § h, i,l, m,n,v,w. pontjai, 15.§. (2), 18.§(a); Fgytv. 14.§ (1)(3); Ektv. 4.§d)h), 5.§ (2), 6.§.(1); Ptk. 6:82.§(1), 6:83.§; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2); 151/2003. (IX.22.)Korm.rendelet 3.§(3); Fttv. 3.§(1)(5), 6.§ (1), 7.§ (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont