weddinghome.hu (DOUBLE-J Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A weddinghome.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,a nyilvántartásba vevő szervről,az iktatott szerződés utólagos hozzáférhetőségéről,a tényleges kiszállítási határidőről,a járási hivatalok elérhetőségéről,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról. Nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: weddinghome.hu (DOUBLE-J Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2194 Tura, Petőfi S. tér 5.
Telefonszám: 06-20-4512531
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-06-070808
Adószám: 22156525-1-13
Honlapjának elérhetősége: www.weddinghome.hu
Vállalkozás közismert neve:
weddinghome.hu (DOUBLE-J Bt.)
Ügy tárgya:
A weddinghome.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,a nyilvántartásba vevő szervről,az iktatott szerződés utólagos hozzáférhetőségéről,a tényleges kiszállítási határidőről,a járási hivatalok elérhetőségéről,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról. Nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.14. - 2021.10.14.
Határozat száma:
PE-06/01/00928-4/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja; Ektv. 5. § (2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bekezdés h), i) v) és w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdései;
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont