dietabt.hu ("DIÉTA" Diétás Süteményeket Készítő Betéti Társaság): A dietabt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dietabt.hu ("DIÉTA" Diétás Süteményeket Készítő Betéti Társaság)
Székhely: 5630 Békés, Durkó u. 22.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 04-06-002707
Adószám: 20816890-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.dietabt.hu/webshop
Vállalkozás közismert neve:
dietabt.hu ("DIÉTA" Bt.)
Ügy tárgya:
A dietabt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.17. - 2021.10.17.
Határozat száma:
BE-02/10/693-4/2018.(Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pont, 6.§ (2) bekezdés Fttv. 3. § (5) bek.; 6. § (1) bekezdés i) pontja; 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont