palinkabolt.agonci.hu (Gönci Pálinkafőzde Gyümölcsfeldolgozó és -lepárló, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A palinkabolt.agonci.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról , a szavatosságról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: palinkabolt.agonci.hu (Gönci Pálinkafőzde Gyümölcsfeldolgozó és -lepárló, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3895 Gönc, külterület hrsz 0124.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-016579
Adószám: 14535275-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.palinkabolt.agonci.hu
Vállalkozás közismert neve:
Palinkabolt.agonci.hu (Gönci Pálinkafőzde Kft.)
Ügy tárgya:
A palinkabolt.agonci.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról , a szavatosságról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.21. - 2021.10.21.
Határozat száma:
BO-08/FV/00192-7/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1) h) i) m) v) w) ; Fttv. 6.§. (1), 7.§ (1); 524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont