kreativkocka.hu (Creative Store Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kreativkocka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kreativkocka.hu (Creative Store Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3434 Mályi, Fő út 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-027155
Adószám: 24967077-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.kreativkocka.hu
Vállalkozás közismert neve:
kreativkocka.hu (Creative Store Hungary Kft)
Ügy tárgya:
A kreativkocka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.22. - 2021.10.22.
Határozat száma:
BO-08/FV/00456-6/2019. (Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1) h) i) m) v) w) ; Fttv. 6.§. (1), 7.§ (1) ;524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont