oazisvirag.hu (Jankovics Ilona egyéni vállalkozó): Az oazisvirag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számáról, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az szerződés alakiságáról, iktatásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online viarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról. Nem megfelelően tájékoztatott a fizetési módokról és a jótállásról, illetve hiányosan az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: oazisvirag.hu (Jankovics Ilona egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 133.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 294165
Cégjegyzékszám:
Adószám: 46496492-2-27
Honlapjának elérhetősége: www.oazisvirag.hu
Vállalkozás közismert neve:
oazisvirag.hu (Jankovics Ilona egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az oazisvirag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számáról, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az szerződés alakiságáról, iktatásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online viarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról. Nem megfelelően tájékoztatott a fizetési módokról és a jótállásról, illetve hiányosan az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.24. - 2021.10.25.
Határozat száma:
FE-08/FO/00600-6/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), k), m), n), w), pontjai, 20. § (2)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek. , 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek. , 25. § , Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1), (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont