konyhaonline.hu (Sepsi Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság): A konyhaonline.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, hiányosan tájékoztatott a szállítási költségekről és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: konyhaonline.hu (Sepsi Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 84.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-077882
Adószám: 23515529-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.konyhaonline.hu
Vállalkozás közismert neve:
konyhaonline.hu (Sepsi Bútor Kft.)
Ügy tárgya:
A konyhaonline.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, hiányosan tájékoztatott a szállítási költségekről és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.31. - 2021.10.31.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00308-3/2019 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1), (5) bekezdése, 6.§ (1) bek. i) pontja; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. a), e), h), i), m), n), w) pontjai; Ektv. 4.§ d), h) pontjai; 5.§ (2) bekezdés a), b), c) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont