szerszamia.hu (ADRIA-Üzletház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A szerszamia.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, valamint az 50 ml-nél nagyobb kiszerelésű termékek esetében az egységárról. nem tájékoztatott megfelelően az elállási joggal kapcsolatban, hiányosan pedig a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szerszamia.hu (ADRIA-Üzletház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7900 Szigetvár, József A. utca 66/5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-065446
Adószám: 11549114-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.szerszamia.hu
Vállalkozás közismert neve:
szerszamia.hu (ADRIA-Üzletház Kft.)
Ügy tárgya:
A szerszamia.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, valamint az 50 ml-nél nagyobb kiszerelésű termékek esetében az egységárról. nem tájékoztatott megfelelően az elállási joggal kapcsolatban, hiányosan pedig a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.31. - 2021.10.31.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00439-6/2019 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezései; Együttes rendelet 3.§ (1) bek. b) pontja, 4.§ a) pontja; Ektv. 4.§ d) pontja; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. h), m), w) pontjai; 23.§ (2) bek.;Jótállási rendelet 3.§ (1) bekezdés; Pftv. 13.§ (2)-(3) bekezdése; Fttv. 3.§ (1) bek., 6.§ (1) bek. i) pontja, 7.§ (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont