kovacsharmat.hu (Kovácsné Harmat Helga egyéni vállalkozó(: A kovacsharmat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, az általános szerződési feltételekről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a fizetési és szallítási költségekről, a szavatosságról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kovacsharmat.hu (Kovácsné Harmat Helga egyéni vállalkozó(
Székhely: 7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 8.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 1912415
Cégjegyzékszám:
Adószám: 61999662222
Honlapjának elérhetősége: www.kovacsharmat.hu
Vállalkozás közismert neve:
kovacsharmat.hu (Kovácsné Harmat Helga egyéni vállalkozó(
Ügy tárgya:
A kovacsharmat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, az általános szerződési feltételekről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a fizetési és szallítási költségekről, a szavatosságról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.07. - 2021.11.07.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00269-5/2019 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1), (5) bek., 7.§ (1) bekezdése; Fgytv. 14.§ (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezései; az együttes rendelet 3.§ (1) bek. b) pontja, 4.§ a) pontja; Ektv. 4.§ a), b), d), f), h) pontjai, 5.§ (1) bek., (2) bek. a), b), c), d) pontjai; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. b), c), e), h), i), m), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) - (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont