kalohaz.hu (Kaló István egyéni vállalkozó): A kalohaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, az egyéni vállalkozói nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződés iktatásáról, a szerződés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről és az online vitarendezési fórumról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kalohaz.hu (Kaló István egyéni vállalkozó)
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 92.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 6399220
Cégjegyzékszám:
Adószám: 49471474225
Honlapjának elérhetősége: www.kalohaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
kalohaz.hu (Kaló István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kalohaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, az egyéni vállalkozói nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződés iktatásáról, a szerződés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről és az online vitarendezési fórumról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.12. - 2021.11.12.
Határozat száma:
BO-08/FV/00420-6/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § a), d), h) pontjaiban, 5. § (2) b), d) pontjai,45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), v), w) pontjai,2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) i) pontjában és a 7. § (1) bek.,Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont