izipakkwebshop.hu (INTERPRODUKT-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az izipakkwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának áráról, a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: izipakkwebshop.hu (INTERPRODUKT-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-010152
Adószám: 13191360-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.izipakkwebshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
izipakkwebshop.hu (INTERPRODUKT-2004 Kft.)
Ügy tárgya:
Az izipakkwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának áráról, a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.21. - 2021.11.21.
Határozat száma:
CS-06/O01/00887-6/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), c), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), d), e), h), i), l), m), v), w) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés f), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont