mystickitti.hu (KITTI-MIX Korlátolt Felelősségű Társaság): A mystickitti.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mystickitti.hu (KITTI-MIX Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6791 Szeged, Széksósi út 48/B
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-025008
Adószám: 26642945-1-06
Honlapjának elérhetősége: mystickitti.hu
Vállalkozás közismert neve:
mystickitti.hu (KITTI-MIX Kft.)
Ügy tárgya:
A mystickitti.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.21. - 2021.11.21.
Határozat száma:
CS-06/O01/00778-7/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), d), f) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), i), l), m), v), w) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés g), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont