cipokeszito.eu (Bárány Szilveszter egyéni vállalkozó): A cipokeszito.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az egyéni vállalkozói számról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának feltételeiről, az iktatásról, a szerződéskötés nyelveiről, a teljesítési és fizetési feltételekről, a szállítás költségeiről, a panaszkezelésről,az online vitarendezési fórumról,a békéltető testületről, a szavatosságról,arról,hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cipokeszito.eu (Bárány Szilveszter egyéni vállalkozó)
Székhely: 8352 Bazsi, Fő út 57.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 32156882
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66151533-1-39
Honlapjának elérhetősége: www.cipokeszito.eu
Vállalkozás közismert neve:
cipokeszito.eu (Bárány Szilveszter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A cipokeszito.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az egyéni vállalkozói számról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának feltételeiről, az iktatásról, a szerződéskötés nyelveiről, a teljesítési és fizetési feltételekről, a szállítás költségeiről, a panaszkezelésről,az online vitarendezési fórumról,a békéltető testületről, a szavatosságról,arról,hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.26. - 2021.11.26.
Határozat száma:
VE-09/01/00478-6/2019. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Kr. 11. § (1) bek. e) h) i) m) w) pont, 11. § (5) bek. 15. § (2) bek. 20. §, 21. § 22. §, 23. §, 24. §, 25. § 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek. 2008. évi XLVII. tv. 7. § (1) bek. 2001. évi CVIII. tv. 4. § d) h) pont, 5. § (2) a) b) c) d) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont