pufiparna.hu (Juhász Szilvia egyéni vállalkozó): A pufiparna.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szállítási határidőről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pufiparna.hu (Juhász Szilvia egyéni vállalkozó)
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Táncsics Mihály u. 5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 34517287
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66378549123
Honlapjának elérhetősége: www.pufiparna.hu
Vállalkozás közismert neve:
pufiparna.hu (Juhász Szilvia egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A pufiparna.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szállítási határidőről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.06. - 2022.05.06.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00580-11/2019. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont