ktmkecskemet.hu (BÓDIS MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A ktmkecskemet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a fizetési feltételekről, a szállítás költségéről és feltételeiről, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ktmkecskemet.hu (BÓDIS MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 78-80.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-10-100418
Adószám: 14898039-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.ktmkecskemet.hu
Vállalkozás közismert neve:
ktmkecskemet.hu (BÓDIS MOTOR Zrt.)
Ügy tárgya:
A ktmkecskemet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a fizetési feltételekről, a szállítás költségéről és feltételeiről, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.14. - 2022.05.14.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00298-10/2019. (Bács-Kiskun-Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pont, Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont