shop.transcomp.hu (TRANS-COMP 3000 Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.shop.transcomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságáról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyáról és a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésől, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról, valamint hiányosan kitöltött jótállási jegyet adott át.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shop.transcomp.hu (TRANS-COMP 3000 Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8230 Balatonfüred, Kelén utca 8.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19 09 506677
Adószám: 12930818-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.shop.transcomp.hu
Vállalkozás közismert neve:
shop.transcomp.hu (TRANS-COMP 3000 Kft.)
Ügy tárgya:
A www.shop.transcomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságáról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyáról és a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésől, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról, valamint hiányosan kitöltött jótállási jegyet adott át.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.14. - 2022.05.14.
Határozat száma:
VE-09/01/00612-9/2019. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bek. e) h) i) m) n) w) pont, 11. § (5) bek. 18. § a) 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont