szuperdrot.hu (SZUPER SZOLGÁLAT Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A szuperdrot.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, valamint megtévesztően tájékoztatott az elállásról, kellék- és termékszavatosságról, jótállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szuperdrot.hu (SZUPER SZOLGÁLAT Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3078 Bátonyterenye, Nemti út 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-004115
Adószám: 13017518-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.szuperdrot.hu
Vállalkozás közismert neve:
szuperdrot.hu (SZUPER SZOLGÁLAT Kft.)
Ügy tárgya:
A szuperdrot.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, valamint megtévesztően tájékoztatott az elállásról, kellék- és termékszavatosságról, jótállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.03.
Jogorvoslati lehetőség:
- A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.14. - 2022.05.14.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00675-6/2019 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontjában írt rendelkezéseket.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont