aztapasta.hu (Szombati Ádám egyéni vállalkozó): Az aztapasta.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nevéről, székhelyéről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve megtévesztően tájékoztatott az elállásról, szavatosságról és a szállítási költségekről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aztapasta.hu (Szombati Ádám egyéni vállalkozó)
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Honti út 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67227738-2-32
Honlapjának elérhetősége: www.aztapasta.hu
Vállalkozás közismert neve:
aztapasta.hu (Szombati Ádám egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az aztapasta.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nevéről, székhelyéről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve megtévesztően tájékoztatott az elállásról, szavatosságról és a szállítási költségekről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.17.
Jogorvoslati lehetőség:
- A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.14. - 2022.05.14.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00826-5/2019 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c), h), i) és m) pontjában írt rendelkezéseket.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont