gyogyaszatiboltok.hu (MEDORTO Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó, Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A gyogyaszatiboltok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen avásárlókat az ODR linkről, illetve a platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták rendezésére használható. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, illetve az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gyogyaszatiboltok.hu (MEDORTO Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó, Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-102626
Adószám: 11315827-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.gyogyaszatiboltok.hu
Vállalkozás közismert neve:
gyogyasztatiboltok.hu (MEDORTO Kft.)
Ügy tárgya:
A gyogyaszatiboltok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen avásárlókat az ODR linkről, illetve a platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták rendezésére használható. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, illetve az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.07.
Jogorvoslati lehetőség:
- A döntés első fokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.18. - 2022.05.18.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/431-3/2019. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
151/2003. kormányrendelet 3. § (3); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) h), i); Fttv. 3. § (1) (2) és (3), 6. § (1) i), 7. § (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont