pontezaz.hu (BASA SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságI: A pontezaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pontezaz.hu (BASA SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságI
Székhely: 6500 Baja, Kaszás utca 38.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-125772
Adószám: 24230476-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.pontezaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
pontezaz.hu (BASA SHOP Kft.)
Ügy tárgya:
A pontezaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.20. - 2022.05.20.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00443-14/2019. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont, 6. § (2) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h9, i), m), n), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont