dexterpc.hu (EVATON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A dexterpc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kiszállítási határidőről, a fizetési feltételekről, a szállítás költségeiről és feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről és a békéltető testületről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dexterpc.hu (EVATON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6033 Városföld, Katona József utca 45.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-115777
Adószám: 14231988-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.dexterpc.hu
Vállalkozás közismert neve:
dexterpc.hu (EVATON Kft.)
Ügy tárgya:
A dexterpc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kiszállítási határidőről, a fizetési feltételekről, a szállítás költségeiről és feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről és a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.20. - 2022.05.20.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00581-7/2019. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (29 bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont