vtelgsm.hu (Vida Róbert egyéni vállalkozó): A vtelgsm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vtelgsm.hu (Vida Róbert egyéni vállalkozó)
Székhely: 6500 Baja, Madách utca 53.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 14746677
Cégjegyzékszám:
Adószám: 65296765223
Honlapjának elérhetősége: www.vtelgsm.hu
Vállalkozás közismert neve:
vtelgsm.hu (Vida Róbert egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A vtelgsm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.21. - 2022.05.21.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00180-13/2020. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont