mybulldogshop.com (My Bulldog Shop Korlátolt Felelősségű Társaság): A mybulldogshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szállítás költségéről és feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről és a termékek egységáráról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mybulldogshop.com (My Bulldog Shop Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Jósika utca 1. 3. em. 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-128590
Adószám: 25187474-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.mybulldogshop.com
Vállalkozás közismert neve:
mybulldogshop.com (My Bulldog Shop Kft.)
Ügy tárgya:
A mybulldogshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szállítás költségéről és feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről és a termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.21. - 2022.05.21.
Határozat száma:
BK/FGYV/00047-2/2020. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (6) bekezdés, 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont