szvgtools.hu (SZVG-Tools Szerszámkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az szvgtools.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szállítás költségeiről, feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról és a termékek egységáráról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szvgtools.hu (SZVG-Tools Szerszámkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 44.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-111663
Adószám: 13286521-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.szvgtools.hu
Vállalkozás közismert neve:
szvgtools.hu (SZVG-Tools Kft.)
Ügy tárgya:
Az szvgtools.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szállítás költségeiről, feltételeiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról és a termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.05.21. - 2022.05.21.
Határozat száma:
BK/FGYV/00026-8/2020. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), i), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése, Fgytv. 14. § (6) bekezdése; 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés c), b) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont