brooklyndivat.hu (MELAN-STYLE Korlátolt Felelősségű Társaság): A brooklyndivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat arról, hogy a panaszfelvételi jegyzőkönyv kitöltése útján előterjesztett fogyasztói panaszt a Kft. miként és milyen határidővel válaszolja meg, illetve arról sem, hogy a panaszt elutasító álláspontját írásban meg kell indokolnia. Hiányosan tájékoztatott továbbá az elállási joggal kapcsolatban, valamint megtévesztő tájékoztatást közölt.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: brooklyndivat.hu (MELAN-STYLE Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4032 Debrecen, Kaffka Margit utca 40.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-022769
Adószám: 23851058-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.brooklyndivat.hu
Vállalkozás közismert neve:
brooklyndivat.hu (MELAN-STYLE Kft.)
Ügy tárgya:
A brooklyndivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat arról, hogy a panaszfelvételi jegyzőkönyv kitöltése útján előterjesztett fogyasztói panaszt a Kft. miként és milyen határidővel válaszolja meg, illetve arról sem, hogy a panaszt elutasító álláspontját írásban meg kell indokolnia. Hiányosan tájékoztatott továbbá az elállási joggal kapcsolatban, valamint megtévesztő tájékoztatást közölt.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.04. - 2022.06.04.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00573-2/2019 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. §, Fgytv. 17/A § (1)-(3), Fttv. 6.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont