teakura.hu (Teabird Korlátolt Felelősségű Társaság): A teakura.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről,e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításáank lehetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, hiányosan pedig az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: teakura.hu (Teabird Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4029 Debrecen, Monostor utca 10. 4. em. 13.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-027316
Adószám: 25398014-1-09
Honlapjának elérhetősége: www.teakura.hu
Vállalkozás közismert neve:
teakura.hu (Teabird Kft.)
Ügy tárgya:
A teakura.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről,e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításáank lehetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, hiányosan pedig az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.04. - 2022.06.04.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00384-2/2019 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §, Ektv. 6.§ (1), 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1), Fgytv. 29.§ (11), Fttv. 6.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont