cadprogramok.hu (SimTech Logisztika Szoftverkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Társaság): A cadprogramok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, szavatosságról, arról, hogy a megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül-e, iktatják-e, illetve hiányosan az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cadprogramok.hu (SimTech Logisztika Szoftverkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Társaság)
Székhely: 4033 Debrecen, Herpay G. utca 41.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-008172
Adószám: 12696068-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.cadprogramok.hu
Vállalkozás közismert neve:
cadprogramok.hu (SimTech Logisztika Kft.)
Ügy tárgya:
A cadprogramok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, szavatosságról, arról, hogy a megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül-e, iktatják-e, illetve hiányosan az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.04. - 2022.06.04.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00605-7/2019 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §, Ektv. 5.§ (2), 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 15.§, Kormányrendelet 11.§ (1), Fgytv. 14.§ (1), (5), 29.§, Fttv.6.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont