polyshop.hu (POLYMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság): A polyshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, az adószámáról, a panaszkezelés módjáról, a szerződéskötés lépéseiről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szállítási díjról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: polyshop.hu (POLYMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság)
Székhely: 7700 Mohács, Ipari park 0139/25.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-060547
Adószám: 10578179-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.polyshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
polyshop.hu (POLYMOBIL KFT.)
Ügy tárgya:
A polyshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, az adószámáról, a panaszkezelés módjáról, a szerződéskötés lépéseiről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szállítási díjról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.09. - 2022.06.09.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00220-7/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés, Ektv. 4. § d), f), h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pontja, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e), h), i), m), n), w) pontjai, 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont