dmkert.hu (DMKert Általános Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság): A dmkert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dmkert.hu (DMKert Általános Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7763 Egerág, 726 hrsz.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-070984
Adószám: 13798857-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.dmkert.hu
Vállalkozás közismert neve:
dmkert.hu (DMKert Kft.)
Ügy tárgya:
A dmkert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.09. - 2022.06.09.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00443-3/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1), (5) bekezdés, 6.§ (1) i) pontja; Ektv. 4. § d), h) pontjai; 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai; Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), w) pontjai; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont