inter-music.hu (INTER-MUSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az inter-music.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződés nyelvéről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról, és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: inter-music.hu (INTER-MUSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7631 Pécs, Kispostavölgyi út 98.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-06-065407
Adószám: 20099208-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.inter-music.hu
Vállalkozás közismert neve:
inter-music.hu (INTER-MUSIC bt.)
Ügy tárgya:
Az inter-music.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződés nyelvéről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási nyilatkozatmintáról, és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.09. - 2022.06.09.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00630-3/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), f), h) pontjai; 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontjai; Fttv. 3.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés i) pontja, 7.§ (1) bekezdés b) pontja, a melléklet 10. pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), c), h), i), m), n), w) pontjai; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont