melamkft.hu (MELAM ÉS TÁRSA Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság): A melamkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, az elállási nyilatkozatmintáról,

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: melamkft.hu (MELAM ÉS TÁRSA Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7632 Pécs, Nagy Imre út 80. 5. em. 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-066231
Adószám: 11778176-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.melamkft.hu
Vállalkozás közismert neve:
melamkft.hu (MELAM ÉS TÁRSA Kft.)
Ügy tárgya:
A melamkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, az elállási nyilatkozatmintáról,
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.09. - 2022.06.09.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00423-4/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a), i), m), w) pontaji; 542/2013 EU rendelet 14.cikk (1)-(2) bekezdései; Fgytv. 14. § (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezései; 4/2009. (I.30.) együttes rendelet 3. § (1) bek. b) pontja; 4. § a) és b) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont