novenyshop.hu (TAM-FA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A novenyshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántatásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: novenyshop.hu (TAM-FA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi u. 8.
Telefonszám: +36-30/530-2953
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-065368
Adószám: 11548319-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.novenyshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
novenyshop.hu (TAM-FA KFT.)
Ügy tárgya:
A novenyshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántatásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.01.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.09. - 2022.06.09.
Határozat száma:
BA-04-FOGY/00033-1/2020. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pontjai; 5.§ (2) bek. b), c), d) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i), m), w) pontjai; 23. § (1) bekezdése; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bek. i) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont