furgenyuszi.hu (Focivilág Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság): A furgenyuszi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, a termékek egységáráról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: furgenyuszi.hu (Focivilág Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. utca 9. mfsz 21-22.
Telefonszám: +36703965254
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-077747
Adószám: 23151877-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.furgenyuszi.hu
Vállalkozás közismert neve:
furgenyuszi.hu (Focivilág Pécs Kft.)
Ügy tárgya:
A furgenyuszi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, a termékek egységáráról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.16. - 2022.06.16.
Határozat száma:
BA/62/00068-4/2020. (Baranya Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), (3), (4), (5) bekezdései; Fttv. 3.§ (1), (5) bekezdése, 6.§ (1) i) pont; Ektv. 4. § d), h) pontjait; 5. § (2) bekezdés b), d) pontjai; 4/2009 (I.30.) együttes rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja; 4.§ a), b) pontjait, Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) i) m) w) pontjai., 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont