nap-szam.hu (NAP-SZÁM Computer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A nap-szam.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nap-szam.hu (NAP-SZÁM Computer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 04-09-003465
Adószám: 11055152-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.nap-szam.hu
Vállalkozás közismert neve:
nap-szam.hu (NAP-SZÁM Computer Kft.)
Ügy tárgya:
A nap-szam.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.16. - 2022.06.16.
Határozat száma:
BE-02/10/439-5/2019. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§, 5.§; Fttv. 3. § (5) bekezdés; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) - w) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont