galbacslovasbolt.hu (Galbács Mihály egyéni vállalkozó): A galbacslovasbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszogláltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: galbacslovasbolt.hu (Galbács Mihály egyéni vállalkozó)
Székhely: 5700 Gyula, Dürer Albert u. 13.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 4386553
Cégjegyzékszám:
Adószám: 44730844224
Honlapjának elérhetősége: www.galbacslovasbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
galbacslovasbolt.hu (Galbács Mihály egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A galbacslovasbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszogláltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.22. - 2022.06.22.
Határozat száma:
BE-02/10/351-5/2019. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pont, Ektv. 5.§ (2) bekezdés a), b), c) d), e) pont; Fttv. 3. § (5) bekezdés; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), l), m), n), v) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont