mmd.hu (MMD-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az mmd.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a szavatossági jogokról, az elállási feltételekről és a szállítás feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mmd.hu (MMD-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 5900 Orosháza, Táncsics u. 24.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 04-06-001998
Adószám: 20828293-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.mmd.hu
Vállalkozás közismert neve:
mmd.hu (MMD-TEAM Bt.)
Ügy tárgya:
Az mmd.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a szavatossági jogokról, az elállási feltételekről és a szállítás feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.22. - 2022.06.22.
Határozat száma:
BE-02/10/272-3/2019.(Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, Ektv. 5.§ (2) bekezdés b), c) pont; Fttv. 3. § (5) bekezdés; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), j), k), m), v), w) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont