vacziora.hu (Váczi Gábor egyéni vállalkozó): A vacziora.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a szavatossági jogokról, az elállás feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vacziora.hu (Váczi Gábor egyéni vállalkozó)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 48.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 1746347
Cégjegyzékszám:
Adószám: 44370718224
Honlapjának elérhetősége: www.vacziora.hu
Vállalkozás közismert neve:
vacziora.hu (Váczi Gábor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A vacziora.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a szavatossági jogokról, az elállás feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.22. - 2022.06.22.
Határozat száma:
BE-02/10/162-5/2019. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ b), h) pont, Ektv. 5.§ (2) bekezdés c) pont; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.26.) Kr. 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont