webaruhaz.gala-lakastextil.hu (Gála Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A webaruhaz.gala-lakastextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés utólagos hozzáférhetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, az elállási jog részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webaruhaz.gala-lakastextil.hu (Gála Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3526 Miskolc,Szentpéteri kapu 80.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-10-000071
Adószám: 10735301-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.webaruhaz.gala-lakastextil.hu
Vállalkozás közismert neve:
webaruhaz.gala-lakastextil.hu (Gála Kereskedelmi Zrt.)
Ügy tárgya:
A webaruhaz.gala-lakastextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés utólagos hozzáférhetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.22. - 2022.06.22.
Határozat száma:
BO-08/FV/00401-5/2019. (Borsod Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai; Fttv. . § (1) i) pont és a 7. § (1) bekezdése, Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont