aranyecsetekkft.hu (ARANYECSETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): Az aranyecsetekkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági jogokról és az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aranyecsetekkft.hu (ARANYECSETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 3434 Mályi, Móra Ferenc u. 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-015953
Adószám: 14388097-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.aranyecsetekkft.hu
Vállalkozás közismert neve:
aranyecsetekkft.hu (ARANYECSETEK Kft.)
Ügy tárgya:
Az aranyecsetekkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági jogokról és az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.22. - 2022.06.22.
Határozat száma:
BO-08/FV/00736-3/2019. (Borsod Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja és 5. § (1) bekezdése; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai; Fttv. 6. § (1) i) pontja és 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont