fehervarbutorhaz.hu (Csorba Árpád egyéni vállalkozó): A www.fehervarbutorhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról és a szerződés teljesítéséről, valamint az egyéb tájékoztatási követelményekről. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fehervarbutorhaz.hu (Csorba Árpád egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni u. 95.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 6164131
Cégjegyzékszám:
Adószám: 63371062-2-27
Honlapjának elérhetősége: www.fehervarbutorhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
fehervarbutorhaz.hu (Csorba Árpád egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.fehervarbutorhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról és a szerződés teljesítéséről, valamint az egyéb tájékoztatási követelményekről. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.29. - 2022.06.29.
Határozat száma:
FE-08/FO/00672-5/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), c), d) pontjai, 5. § (2) bek. b) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. b), c), d), e), h), o) pontjai, 15. § (2) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1), (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont