gregorytailoring.com (Czuczor Mária Erzsébet egyéni vállalkozó): A www.gregorytailoring.com webáruház nem adott előzetesen tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről és az egyéni vállalkozói nyilvántartási számáról,a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról.A webábáruházban a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás sem volt megfelelő, illetve nem volt teljes körű,ugyanis a pontos szállítás költségeiről csak regisztráció után tájékoztatott. Hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gregorytailoring.com (Czuczor Mária Erzsébet egyéni vállalkozó)
Székhely: 3300 Eger, Pázmány Péter u. 10.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 4392375
Cégjegyzékszám:
Adószám: 48091684-1-30
Honlapjának elérhetősége: www.gregorytailoring.com
Vállalkozás közismert neve:
gregorytailoring.com (Czuczor Mária Erzsébet egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.gregorytailoring.com webáruház nem adott előzetesen tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről és az egyéni vállalkozói nyilvántartási számáról,a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról.A webábáruházban a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás sem volt megfelelő, illetve nem volt teljes körű,ugyanis a pontos szállítás költségeiről csak regisztráció után tájékoztatott. Hiányosan illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.29. - 2022.06.29.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00401-3/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h)-j) és v)-w) pontjai, az Ektv. 4. § d) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont