thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó): A www.thummerer.hu webáruház nem adott előzetesen tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről,a tárhelyszolgáltatóról,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a szerződés iktatásáról,a panaszkezelésről,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról,a szavatosságról,arról,hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.A szerződés tárgyára vonatkozó tájékoztatás nem volt megfelelő, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó)
Székhely: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 2101/3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 2758113
Cégjegyzékszám:
Adószám: 47905553-2-30
Honlapjának elérhetősége: www.thummerer.hu
Vállalkozás közismert neve:
thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.thummerer.hu webáruház nem adott előzetesen tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről,a tárhelyszolgáltatóról,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a szerződés iktatásáról,a panaszkezelésről,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról,a szavatosságról,arról,hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.A szerződés tárgyára vonatkozó tájékoztatás nem volt megfelelő, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.29. - 2022.06.29.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00483-3/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l)-m) és v)-w) pontjai, a 15. § (1) bekezdése, az Ektv. 4. § d) és h) pontjai, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjai, az Fgytv. 14. § (1) bekezdése, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont