bensiker.hu (BEN-SI KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A bensiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást bejegyző hatóságról, a nyilvántartásba vételi számáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a szavatossági jogokról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bensiker.hu (BEN-SI KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 3580 Tiszaújváros, Sarolta utca 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-06-011287
Adószám: 20794312-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.bensiker.hu
Vállalkozás közismert neve:
bensiker.hu (BEN-SI KER Bt.)
Ügy tárgya:
A bensiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást bejegyző hatóságról, a nyilvántartásba vételi számáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a szavatossági jogokról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.06.30. - 2022.06.30.
Határozat száma:
BO-08/FV/00820-3/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d) pont,5. § (1), (2) bekezdés b), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), v), w) pont; Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont